Vergrootglas

Bedrijfswagen niet gevonden?

Neem contact met ons op, zodat wij op zoek gaan naar uw ideale bedrijfswagen!

klik hier voor contact

SEBA-Subsidie

Elektrische bedrijfswagens zijn de toekomst van duurzame mobiliteit, en de SEBA-subsidie zet ondernemers in de bestuurdersstoel. Met deze stimulerende regeling biedt de Nederlandse overheid een krachtige impuls voor de overgang naar elektrisch rijden. Ontdek hoe de SEBA-subsidie bedrijven in staat stelt om groenere en efficiëntere voertuigen op de weg te brengen, terwijl ze tegelijkertijd profiteren van aanzienlijke financiële voordelen.

Wat is de SEBA-subsidie?

De SEBA-subsidie, oftewel Subsidieregeling Elektrische Bedrijfswagens, is een initiatief van de Nederlandse overheid om de overstap naar elektrische bedrijfswagens te bevorderen. Met deze subsidie wil de overheid ondernemers stimuleren om hun wagenpark te verduurzamen en zo de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. De SEBA-subsidie biedt financiële ondersteuning bij de aanschaf of lease van nieuwe elektrische bedrijfswagens.

Hoe werkt de SEBA-subsidie?

De SEBA-subsidie is beschikbaar voor zowel ondernemers als non-profitorganisaties die investeren in elektrische bedrijfswagens. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het type voertuig en de actieradius. Voor volledig elektrische bedrijfswagens kan de subsidie oplopen tot wel €5.000 per voertuig. Voor plug-in hybride bedrijfswagens is de subsidie maximaal €2.500. Het subsidiebedrag wordt toegekend op basis van de catalogusprijs van het voertuig en geldt alleen voor nieuwe bedrijfswagens die in Nederland zijn geregistreerd.

Om in aanmerking te komen voor de SEBA-subsidie moeten aanvragers voldoen aan enkele voorwaarden.

 1. Uzelf

  U bent ondernemer of u heeft non-profitinstellingen.

 1. De leaseovereenkomst
 • U heeft nog geen definitieve koop- of financial leaseovereenkomst afgesloten op het moment dat u de subsidieaanvraag indient. Dat betekent dat de koop- of leaseovereenkomst op een latere datum definitief is. U vraagt dus eerst de SEBA aan met een nog niet-definitieve overeenkomst. In deze niet-definitieve overeenkomst moet een bepaling hebben waarin staat dat de overeenkomst op een latere datum pas definitief is. In de overeenkomst mag ook staan dat de koop of financial lease pas definitief wordt zodra er een positief besluit op de subsidieaanvraag is. Dit is een opschortende of ontbindende voorwaarde. U kunt bijvoorbeeld in de overeenkomst opnemen: 'Order wordt definitief na indiening aanvraag SEBA' of 'Order wordt definitief na toekenning aanvraag SEBA'.
 • De bedrijfswagen staat op moment van de subsidieaanvraag nog niet op uw naam in het RDW-kentekenregister.
 1. De bedrijfswagen
 • Het is een volledig uitstootvrije bedrijfswagen die rijdt door een elektromotor.
 • De bedrijfswagen is nieuw. Dat betekent dat de volgende 3 groen omkaderde punten dezelfde datum hebben:
 • De bedrijfswagen valt onder de voertuigclassificaties N1, of N2 tot een maximum gewicht van 4.250 kg en heeft een grijs kenteken met een B of V als eerste letter.
 • De netto catalogusprijs van de bedrijfswagen in voertuigcategorie N1, of de verkoopprijs zonder btw van een bedrijfswagen in voertuigcategorie N2 is € 20.000 of hoger. De netto catalogusprijs is exclusief btw, inclusief bpm en opties aangebracht voor afgifte kenteken.
 • Een elektrische bedrijfswagen in voertuigcategorie N1 met een typegoedkeuring voor lichte voertuigen heeft een WLTP-actieradius van minimaal 100 kilometer. Let op: het accupakket dat u kiest heeft invloed op de actieradius.
 • Voor de overige elektrische bedrijfswagen (voertuigcategorie N1 met een typegoedkeuring voor zware voertuigen, en voertuigcategorie N2 tot 4.250 kilogram) geldt geen minimale actieradius.
 • Het moet gaan om een bedrijfswagen als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen. De bedrijfswagen moet volledig uitstootvrij zijn. De bedrijfswagen mag alleen rijden met een elektromotor.
 • Brandstofcode E en W komen in aanmerking.
 • Het moet gaan om een elektrische bedrijfswagen die binnen 7 maanden geregistreerd kan worden.

Hoe kan ik SEBA-Subsidie aanvragen?

Om de SEBA-subsidie aan te vragen, moeten ondernemers een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op de website van de RVO zijn alle benodigde formulieren en informatie te vinden. Het is belangrijk om de aanvraag zorgvuldig en volledig in te vullen, inclusief de vereiste bijlagen, zoals een kopie van het koop- of leasecontract. Na het indienen van de aanvraag zal de RVO deze beoordelen en binnen een redelijke termijn een beslissing nemen. Bij goedkeuring ontvangt de ondernemer de subsidie, waarmee de kosten van de elektrische bedrijfswagen verlaagd worden en de duurzame toekomst binnen handbereik komt.

Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

WhatsApp met ons!